تاریخچه شرکت

با توجه به زمینه فعالیت های سهام داران در بخش های مختلف از جمله تحقیقات دانشگاهی، طرح های نیمه صنعتی و پروژه های صنعتی، سهام داران جهت تجمیع فعالیت های خود و استفاده بهینه از پتانسیل های موجود تصمیم به ثبت شرکت گرفتند.

با توجه به رابطه تنگاتنگ با صنعت و دانشگاه و فعالیت های پیشین در مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی سهند از سال 1379، شرکت فنی مهندسی حامیان صنعت بهره ور ایرانیان در سال 1396 به ثبت رسیده است. با توجه به تجربه بالای اعضای شرکت در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای در صنعت وتولید دانش فنی در این خصوص، امید است فعالیت شرکت در زمینه های مختلف توسعه یابد.

این شرکت در حال حاضر تنها دارنده مجوز رسمی از سازمان بهره وری آسیایی جهت اجرا و استقرار استاندارد ایزو 14051 در کشور ایران می باشد. این استاندارد در حال حاضر در شرکت های پتروشیمی تبریز، پالایشگاه تبریز و نیکو تن پوش اجرا شده است و با توجه به مزایای بسیار زیاد اقتصادی این استاندارد، انتظار می رود در سایر شرکت های تولیدی منطقه شمال غرب و کل کشور نیز اجرا شود. در این خصوص یکی از کارهایی که در شرکت در حال انجام است، برگزاری دوره های آموزشی در خصوص آشنا کردن صنایع و مدیران ارشد با اهداف، نحوه اجرا و تاثیر استقرار استاندارد ایزو 14051 در صنایع در سطح استان، کشور و کشورهای منطقه می باشد.

سایر فعالیت های شرکت در زمینه تدوین دانش فنی و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در خصوص رفع آلودگی های هوا، آب و فاضلاب، دفع پسماندها و زئولیت ها بوده و توانایی انجام پروژه های امکان سنجی، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های صنعتی را دارا می باشد.