بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با پژوهشگران و مسئولین شرکت های دانش بنیان

اگر ما ان‌‌‌شاءالله بتوانيم بنيانگذارى كارهاى اقتصادى بر پايه‌‌‌ى دانش را پيش ببريم و به وجه غالب اقتصاد كشور تبديل كنيم، اين نه تنها به كشور قدرت اقتصادى خواهد داد، بلكه قدرت سياسى هم خواهد داد، قدرت فرهنگى هم خواهد داد. وقتى يك كشورى احساس كرد كه با علم خود، با دانش خود مي تواند زندگى خود را و ملت خود را اداره كند و به ديگر ملتها خدمت برساند، احساس هويت مي كند، احساس شخصيت مي كند؛ اين درست همان چيزى است كه ملتهاى مسلمان امروز به آن احتياج دارند. بنابراين بنيانگذارى كارهاى اقتصادى بر پايه‌‌‌ى دانش، هم موجب تقويت روحيه و شخصيت و هويت ملى است، هم قدرت سياسى. این شرکت های دانش بنیان که بر مبنای علم کار می کنند، تولید می کنند و ثروت آفرینی می کنند، خواهند توانست به تدریج اقتصاد کشور را به شکوفایی برسانند.

مرداد ماه 1391