همکاران شرکت

پروفسور رضا عليزاده

پروفسور رضا عليزاده

استاد تمام مهندسی شیمی ـ سینیتیک

زمينه تخصصی:
مهندسی واکنشهای شیمیائی، سنتز و ارزیابی کاتالیست، پدیده های انتقال، سنتز نانو مواد، دینامیک سیالات محاسباتی CFD
محیط زیست

دکتر داود کاوه فروشان

دکتر داود کاوه فروشان

دانشیار مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست

زمینه تخصصی:
مهندسی محیط زیست، روشهای بازیافت ضایعات، مدلسازی و شبیه سازی، کنترل آلودگی هوا، صنایع غذایی، احتراق، فرآیندهای زیست محیطی

دکتر لیلا خازینی

دکتر لیلا خازینی

استادیار مهندسی شیمی ـ محیط زیست

زمینه تخصصی:
کنترل آلودگی هوا، مهندسی محیط زیست،
هزینه جریان مواد در صنایع، بهره وری و کاهش ضایعات

پروفسور بیت اله اقبالی

پروفسور بیت اله اقبالی

استاد تمام مهندسی مواد

زمینه تخصصی:
عملیات حرارتی، شکل دهی فلزات

مهندس احسان شیخی

مهندس احسان شیخی

مهندسی صنایع

زمینه تخصصی:
عارضه یابی صنایع، استقرار استاندارد

مهندس سارا صاری خانی

مهندس سارا صاری خانی

کارشناس ارشد مهندس شیمی -طراحی فرآیند

زمینه تخصصی:
بهینه سازی، پایپینگ، مدل سازی

همکاران سابق

مهندس فهیمه بدلی

کارشناس فناوری اطلاعات

زمینه تخصصی:
فناوری اطلاعات

مهندس رحیم انصاری

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

زمینه تخصصی :
فناوری اطلاعات

مهندس سید مصطفی خیاط نوری

کارشناس ارشد مهندس شیمی - محیط زیست

زمینه تخصصی:
مدل سازی و شبیه سازی، کنترل آلودگی هوا، بهره وری و کاهش ضایعات

دکتر فاطمه کیوانی

دکتری صنایع غذایی

زمینه تخصصی:
فرآیندهای صنایع غذایی ،بهره وری و کاهش ضایعات

مهندس علی اصغر فاتحی فر

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

زمینه تخصصی:
فناوری اطلاعات

مهندس خالد ظروفچی بنیس

کارشناس ارشد مهندس شیمی - محیط زیست

زمینه تخصصی:
مدل سازی و شبیه سازی، کنترل آلودگی هوا، بهروری و کاهش ضایعات

This post is also available in: English