پروفسور رضا عليزاده
استاد تمام مهندسی شیمی ـ سینیتیک

زمينه تخصصی:
مهندسی واکنشهای شیمیائی، سنتز و ارزیابی کاتالیست، پدیده های انتقال، سنتز نانو مواد، دینامیک سیالات محاسباتی CFD
محیط زیست

دکتر داود کاوه فروشان
دانشیار مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست

زمینه تخصصی:
مهندسی محیط زیست، روشهای بازیافت ضایعات، مدلسازی و شبیه سازی، کنترل آلودگی هوا، صنایع غذایی، احتراق، فرآیندهای زیست محیطی

دکتر لیلا خازینی
استادیار مهندسی شیمی ـ محیط زیست

زمینه تخصصی:
کنترل آلودگی هوا، مهندسی محیط زیست،
هزینه جریان مواد در صنایع، بهره‌وری و کاهش ضایعات

پروفسور بیت اله اقبالی
استاد تمام مهندسی مواد

زمینه تخصصی:
عملیات حرارتی، شکل دهی فلزات

دکتر رضا خوشبوی

کارشناس و مشاوره بهره‌وری – از سال 1396 تا 1402

مهندسی شیمی – محیط زیست
زمينه تخصصی:
بهره‌وری و کاهش ضایعات، تبدیل ضایعات به انرژی
مهندس مهدی ماهری

مدیر پروژه – از سال 1396 تا 1401

مهندسی مواد
زمينه تخصصی:
مدیریت پروژه، طراحی و ساخت، شناسائی مواد
مهندس احسان شیخی
مهندسی صنایع

زمینه تخصصی:
عارضه یابی صنایع، استقرار استاندارد

دکتر مجتبی فروزش
مدیر امور آموزش و پژوهش – از سال 1399 تا 1401
مهندسی شیمی – محیط زیست
زمينه تخصصی:
تصفبه آب و فاضلاب
حمید شیخی

مدیر امور داخلی – از سال 1398 تا 1401

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
زمينه تخصصی:
مدیریت آموزش، امور اداری و مالی
مهندس مهدی عشقی

مسئول دفتر – از سال 1396 تا 1398

مهندسی مکانیک