پروفسور رضا عليزاده
استاد تمام مهندسی شیمی ـ سینیتیک

زمينه تخصصی:
مهندسی واکنشهای شیمیائی، سنتز و ارزیابی کاتالیست، پدیده های انتقال، سنتز نانو مواد، دینامیک سیالات محاسباتی CFD
محیط زیست

دکتر داود کاوه فروشان
دانشیار مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست

زمینه تخصصی:
مهندسی محیط زیست، روشهای بازیافت ضایعات، مدلسازی و شبیه سازی، کنترل آلودگی هوا، صنایع غذایی، احتراق، فرآیندهای زیست محیطی

دکتر لیلا خازینی
استادیار مهندسی شیمی ـ محیط زیست

زمینه تخصصی:
کنترل آلودگی هوا، مهندسی محیط زیست،
هزینه جریان مواد در صنایع، بهره‌وری و کاهش ضایعات

پروفسور بیت اله اقبالی
استاد تمام مهندسی مواد

زمینه تخصصی:
عملیات حرارتی، شکل دهی فلزات

دکتر رضا خوشبوی
مهندسی شیمی – محیط زیست
زمينه تخصصی:
بهره‌وری و کاهش ضایعات، تبدیل ضایعات به انرژی
مهندس احسان شیخی
مهندسی صنایع

زمینه تخصصی:
عارضه یابی صنایع، استقرار استاندارد

مهندس سارا صاری خانی
کارشناس ارشد مهندس شیمی -طراحی فرآیند

زمینه تخصصی:
بهینه سازی، پایپینگ، مدل سازی