پروفسور اسماعيل فاتحی فر
پروفسور اسماعيل فاتحی فر

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

استاد مهندسی شیمی ـ محیط زیست
زمينه تخصصی:

بهره‌وری و کاهش ضایعات، کنترل آلودگی هوا، مدل سازی و شبيه سازی در مهندسی محيط زيست، ارزيابی زيست محيطی
فاطمه انوری

نائب رئیس و عضو هیات مدیره

کارشناس ریاضی و آمار
زمینه تخصصی: ریاضیات کاربردی

پروفسور محمد حقیقی

عضو هیات مدیره

استاد مهندسی شیمی – کاتالیست
زمينه تخصصی:
کاتالیست، مهندسی محیط زیست، نانو تکنولوژی، آموزش های مهندسی
دكتر اسداله کریمی

عضو هیات مدیره

استادیار مهندسی شیمی – محیط زیست
زمينه تخصصی:
بهره‌وری و کاهش ضایعات، مدل سازی و شبیه سازی، طراحی و کنترل فرایند
دکتر مجتبی فروزش

مدیر واحد آموزش، پژوهش و فناوری

مهندسی شیمی – محیط زیست
زمينه تخصصی:
تصفبه آب و فاضلاب
مهندس مهدی ماهری

مدیر پروژه ها

مهندسی مواد
زمينه تخصصی:
مدیریت پروژه، طراحی و ساخت، شناسائی مواد
مهندس جلال ماهری

مدیر واحد فناوری اطلاعات

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار

زمينه تخصصی:
مشاوره، آموزش و مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری
تحلیل، طراحی و توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری

حمید شیخی

مدیر واحد امور اداری و مالی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
زمينه تخصصی:
مدیریت آموزش، امور اداری و مالی
مهندس محمد دریانی

مدیر اجرایی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی

زمینه تخصصی:
جذب سطحی، تصفیه آب و فاضلاب، دینامیک سیالات محاسباتی، بهره‌وری و کاهش ضایعات، هزینه‌یابی جریان مواد

مهدی ملک محمدی
مهندس مهدی ملک محمدی

کارشناس تحقیق و توسعه

کارشناس ارشد مهندسی شیمی – محیط زیست

زمينه تخصصی:
مدیریت پسماند، تصفیه آب و فاضلاب، بهره‌وری
مهندس سیدرضا میرسعیدی

کارشناس بهره‌وری و کاهش ضایعات

مهندس شیمی ـ صنایع پتروشیمی
زمينه تخصصی:
بهره‌وری و کاهش ضایعات، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، مدل سازی و شبیه سازی
مهندس مهدی عشقی

مسئول دفتر – از سال 1396 تا 1398

مهندسی مکانیک