پروفسور اسماعيل فاتحی فر مدیر عامل و رئیس هیات مدیره - شرکت حامیان صنعت بهره ور ایرانیان
پروفسور اسماعيل فاتحی فر

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

استاد و مدرس دانشگاه
مهندسی شیمی ـ محیط زیست

زمينه تخصصی:
بهره‌وری، عارضه‌یابی و کاهش ضایعات،
ارزيابی زيست محيطی، کنترل آلودگی هوا
مدل‌سازی و شبيه‌سازی در
مهندسی محيط زيست

فاطمه انوری - نايب رئیس و مدیر داخلی
فاطمه انوری

مدیر داخلی و نائب رئیس هیات مدیره

کارشناس
ریاضی و آمار

زمينه تخصصی:
ریاضیات کاربردی،
آمار و محاسبات تخصصی

دكتر اسداله کریمی

عضو هیات مدیره

استادیار و مدرس دانشگاه
مهندسی شیمی – محیط زیست

زمينه تخصصی:
بهره‌وری و کاهش ضایعات،
طراحی و کنترل فرایند

جلال ماهری - مدیر واحد آی تی
مهندس جلال ماهری

مدیر واحد فناوری اطلاعات

کارشناس ارشد
مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار

زمينه تخصصی:
مشاوره، آموزش و مدیریت
پروژه‌های نرم‌افزاری
تحلیل، طراحی و توسعه
سامانه‌های نرم‌افزاری

مهندس سارا صاری‌خان خلجانی

مدیر پروژه ها

کارشناس ارشد
مهندس شیمی – طراحی فرآیند

زمینه تخصصی:
محیط‌زیست، کاهش ضایعات
مدل‌سازی و بهینه‌سازی
طراحی و محاسبه پروسس و پایپینگ

مهندس محمد دریانی

مدیر واحد آموزش، پژوهش و فناوری

کارشناس ارشد
مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی

زمینه تخصصی:
جذب سطحی، تصفیه آب و فاضلاب،
دینامیک سیالات محاسباتی،
بهره‌وری و کاهش ضایعات،
هزینه‌یابی جریان مواد

مهدی ملک محمدی
مهندس مهدی ملک محمدی

کارشناس تحقیق و توسعه

کارشناس ارشد
مهندسی شیمی – محیط زیست

زمینه تخصصی:
مدیریت پسماند، بهره‌وری،
تصفیه آب و فاضلاب

مهندس سیدرضا میرسعیدی

کارشناس بهره‌وری و کاهش ضایعات

کارشناس ارشد
مهندس شیمی ـ صنایع پتروشیمی

زمینه تخصصی:
بهره‌وری و کاهش ضایعات،
صنایع معدنی فلزی و غیر‌فلزی،
مدل‌سازی و شبیه‌سازی