قرارداد جهاد کشاورزی

بهمن ماه 1398

فاز انعقاد قرارداد

این جلسه با حضور آقای دکتر فاتحی‌فر، مدیرعامل شرکت حامیان صنعت بهره‌ور ایرانیان و آقای مهندس فتحی، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و سایر همکاران برگزار و قرارداد مابین شرکت و سازمان منعقد گردید.

در این قرارداد، منعقد شد که سیستم بهره‌وری سبز و هزینه‌یابی جریان مواد در 20 واحد از صنایع تبدیلی و تولیدی استان مستقر گردد. بدین ترتیب واحدهای انتخاب شده از زیرمجموعه‌های صنایع تبدیلی، مرغداری و گلخانه‌های جهاد کشاورزی استان بودند.

 

اسفند ماه 1399

فاز شروع پروژه

شروع پروژه با بررسی و بازدید از مرغداری تخم‌گذار مرغ ایران و شرکت تولید دان آماده تک دانه مطهر آذربایجان شروع گردید.

 فروردین تا شهریور 1399

ادامه بازدید و بررسی واحدها

این پروژه با ادامه بررسی، بازدید، جمع‌آوری داده و تحلیل و مطالعه واحدها تا اواخر مهر ماه 1399 ادامه یافت.

 

اردیبهشت تا شهریور 1399

جلسات تحلیل و بررسی

در طول انجام پروژه، جلسات گوناگونی با اعضای تیم پروژه جهت تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از واحدها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این داده‌ها در نرم‌افزار تخصصی هزینه‌یابی جریان مواد که توسط شرکت تولید شده، وارد گردید و همچنین نتایج مربوط به آن نیز استخراج شده است.

 

مرداد ماه 1399

فاز جلسات آموزشی

جلسات آموزشی روش نوین هزینه‌یابی جریان مواد و سیستم بهره‌وری سبز به مدیران و همکاران سازمان جهاد کشاورزی، در محل این سازمان برگزار گردید. آقای دکتر فاتحی‌فر به عنوان استاد این دوره و رئیس کمیته ملی هزینه‌یابی جریان مواد در جلسه حضور داشتند. هدف از این دوره آموزشی، انتقال دانش فنی مستقر شده در واحدها به اعضای سازمان جهاد کشاورزی بوده است.

 

مهر ماه 1399

فاز جلسات هم‌اندیشی و ارائه راهکار برای اصلاحات واحدها

این جلسه با حضور همه اعضای تیم پروژه و همچنین تیم راهکار به همراه جناب آقای مهندس برنو، مدیر بخش صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید. در این جلسه راهکارهای جمع‌آوری شده برای واحدها ارائه گردید و بررسی آن‌ها صورت پذیرفت. همچنین راهکارهای پیشنهادی نیز در این جلسه ثبت گردید.

 

بهمن ماه 1399

فاز جلسات آموزشی به کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی

جلسه تکمیلی و نهایی آموزش کارشناسان معرفی شده و همچنین آموزش نرم‌افزار تخصصی هزینه‌یابی جریان مواد در بهمن ماه 1399 در محل سازمان جهاد کشاورزی و همچنین در محل شرکت حامیان صنعت بهره‌وری ایرانیان انجام گرفت.

 بهمن ماه 1399

فاز تحویل قطعی پروژه

گزارش کامل و نهایی پروژه، گزارش روند انجام کار، نرم‌افزار اختصاصی به همراه تمام داده‌های مربوط به آن در قالب فایل فشرده و همچنین به‌صورت صحافی شده تحویل سازمان جهاد کشاورزی استان گردید.