مورد چالش

بهینه‌سازی کنیم

با توجه به تغییر نگرش در خصوص نقش دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در کشور و سهم بالای آنها در تولید دانش و توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای حل مشکلات داخلی و غلبه بر موانع موجود و خلق حماسه اقتصادی، ایجاد شرکت های دانش بنیان و تخصصی و کاربردی از اولویت های اصلی کشور برای برون رفت از وضع موجود می باشد.

اعضای شرکت “حامیان صنعت بهره ور ایرانیان” با توجه به سابقه دراز مدت در خصوص فعالیت های تحقیقات کاربردی که در “مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست” دانشگاه صنعتی سهند داشتند و بنیانگذار شرکت دانش بنیان فنی و مهندسی “نوین فرایند بهره ور سبز” بوده اند، با تفکری نو ، تصمیم به ورود در این عرصه نموده و تلاش دارند تا در راستای خودکفایی کشور عزیزمان ایران، حمایت از تولید داخل و اثبات اینکه ما می توانیم، قدم هایی را بردارند.

پروفسور اسماعیل فاتحی فر

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره

مهندس محمد دریانی

کارشناس آموزش، پژوهش و فناوری
+984134245765
عرض تشکر بابت ارسال پیام
هنگام ارسال پیامتان، متاسفانه خطایی روی داد. لطفا بعدا اقدام نمایید