این جلسه با حضور آقای دکتر فاتحی‌فر، مدیرعامل شرکت حامیان صنعت بهره‌ور ایرانیان و آقای مهندس فتحی، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و سایر همکاران برگزار و قرارداد مابین شرکت و سازمان منعقد گردید.

در این قرارداد، منعقد شد که سیستم بهره‌وری سبز و هزینه‌یابی جریان مواد در 20 واحد از صنایع تبدیلی و تولیدی استان مستقر گردد. بدین ترتیب واحدهای انتخاب شده از زیرمجموعه‌های صنایع تبدیلی، مرغداری و گلخانه‌های جهاد کشاورزی استان بودند.