گزارش کامل و نهایی پروژه، گزارش روند انجام کار، نرم‌افزار اختصاصی به همراه تمام داده‌های مربوط به آن در قالب فایل فشرده و همچنین به‌صورت صحافی شده تحویل سازمان جهاد کشاورزی استان گردید.