جلسات آموزشی روش نوین هزینه‌یابی جریان مواد و سیستم بهره‌وری سبز به مدیران و همکاران سازمان جهاد کشاورزی، در محل این سازمان برگزار گردید. آقای دکتر فاتحی‌فر به عنوان استاد این دوره و رئیس کمیته ملی هزینه‌یابی جریان مواد در جلسه حضور داشتند. هدف از این دوره آموزشی، انتقال دانش فنی مستقر شده در واحدها به اعضای سازمان جهاد کشاورزی بوده است.