این جلسه با حضور همه اعضای تیم پروژه و همچنین تیم راهکار به همراه جناب آقای مهندس برنو، مدیر بخش صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید. در این جلسه راهکارهای جمع‌آوری شده برای واحدها ارائه گردید و بررسی آن‌ها صورت پذیرفت. همچنین راهکارهای پیشنهادی نیز در این جلسه ثبت گردید.